Pirkėjo teisės ir pareigos:

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių, Internetinės parduotuvės ir Privatumo politikos nustatyta tvarka.
 2. Pirkėjas turi teisę šiose Taisyklėse nustatyta tvarka atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties.
 3. Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 4. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
 5. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 6. Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje įsigydamas Prekes sutinka su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika bei įsipareigoja jų laikytis, taip pat įsipareigoja  laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Pardavėjo teisės ir pareigos:

 1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl: (i) apmokėjimo sąlygų keitimo; (ii) taikytinų teisės aktų pakeitimų.
 4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų reikalavimų, nurodytų šiose Taisyklėse.

Prekių kainos:

 1. Prekių kainos yra tokios, kokios yra nurodytos Internetinėje parduotuvėje.
 2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.
 3. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje. Tuo atveju, jeigu PVM dydis keistųsi laikotarpiu nuo užsakymo dienos iki Prekių pristatymo dienos, kaina gali keistis, atsižvelgiant į PVM dydžio pasikeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas už Prekes visiškai atsiskaitė prieš įsigaliojant PVM dydžio pakeitimui. Pardavėjas apie tokį kainos pasikeitimą raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už kainą, pakoreguotą, atsižvelgiant į pasikeitusį PVM dydį arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojamas raštu.
 4. Prekių kainos neapima pristatymo išlaidų.